Investeren in palliatieve zorg

De rijksoverheid wil de kwaliteit van de palliatieve zorg in Nederland verbeteren. Daarom investeert het kabinet in het Nationaal Programma Palliatieve Zorg.

Het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ)

Zoals de website van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg vermeldt (nationaalprogrammapalliatievezorg.nl), is het NPPZ in 2014 gestart. Het NPPZ omvat de activiteiten van de overheid, van het Palliantie-programma van ZonMw en van de zeven regionale consortia voor palliatieve zorg die in 2015 van start zijn gegaan.

De overheid investeert tot 2020 ruim 50 miljoen euro in palliatieve zorg in Nederland. Zij wil daarmee de palliatieve zorg op een hoger niveau brengen. Het doel is mensen in hun laatste levensfase en hun naasten de zorg en ondersteuning op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak te bieden die aansluit op hun wensen en behoeften.

Investeren in onderwijs

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaat ervan uit dat palliatieve zorg door reguliere, generalistische zorgverleners wordt gegeven. Niet alle artsen en zorgprofessionals hebben de benodigde competenties op dit gebied. De noodzakelijke vaardigheden en kennis zijn vaak niet of nauwelijks in hun opleiding aan de orde gekomen. Om dat voor de toekomst wel te waarborgen, ondersteunt het Palliantie-programma projecten die zich richten op het versterken van de palliatieve zorg in het medisch onderwijs.

Uitvoering door ZonMw

 

De uitvoering van het Palliantie-programma is in handen van ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren.

 

> Lees meer over ZonMw

Onderzoeks- en implementatieprogramma

In opdracht van het Ministerie van VWS wordt het onderzoeks- en implementatieprogramma Palliantie door ZonMw uitgevoerd. Pasemeco is een deelproject dat zich volledig richt op palliatieve zorg in het medisch onderwijs. Het richt zich op de basiscurricula van de geneeskundeopleidingen. De projectgroep Pasemeco werkt daarbij nauw samen met het mbo/hbo-project dat zich met dezelfde doelstellingen richt op de opleidingen Verpleegkundige en Verzorgende (niveau 1 t/m 4).

De volgende uitgangspunten staan centraal in het Nationaal Programma Palliatieve Zorg:

  • Voorop staan kwaliteit van leven en waardig sterven. De behoeften van patiënten en naasten spelen een belangrijke rol. Ook rouwzorg hoort hierbij.
  • Er is ondersteuning en aandacht voor lichamelijke, psychische, sociale en spirituele aspecten. Daarnaast hebben patiënten zo veel mogelijk zelf de regie over de laatste fase van hun leven.
  • Zorgverleners moeten palliatieve zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt organiseren.
  • Er is extra aandacht voor mantelzorgers.
  • Palliatieve zorg is onderdeel van de reguliere zorgverlening. Om dit te realiseren, wordt in opdracht van het Ministerie van VWS het programma Palliantie uitgevoerd.