Waardevolle congresdagen 

In zowel Rotterdam als Antwerpen vonden deze maand congressen plaats waar palliatieve zorg volop in de belangstelling stond, ook in het onderwijs. Pasemeco gaf bij beide acte de présence en leverde een inhoudelijke bijdrage.

Wetenschapsdagen Palliatieve Zorg

Bij de Nederlands-Vlaamse Wetenschapsdagen Palliatieve Zorg in Antwerpen kwamen onderzoekers binnen de palliatieve wereld bijeen om te ontmoeten en te verbinden. Vanuit Pasemeco waren onder meer Annemie Courtens en Marieke van den Beuken aanwezig, en PhD-studente Jolien Pieters verzorgde er een ‘abstract-sessie’ over het onderzoek rondom de EPA’s binnen de geneeskunde opleidingen. Jolien: "Het was goed om te horen hoe in Nederland én in België wordt gewerkt om palliatieve zorg te integreren in het curriculum, waarbij een mooie discussie ontstond over de vraag, hoe dit dient te gebeuren. Hierbij benadrukten aanwezigen hoe belangrijk het is om palliatieve zorg te onderwijzen aan medische studenten."

fragment presentatieposter Jolien NVMO.png

 

Hierboven is een fragment te zien van de presentatieposter zoals tijdens het NVMO-congres gepresenteerd.

Geïnteresseerd in onderwijsmaterialen rondom palliatieve zorg? Kijk dan in de Pasemeco toolbox. 

NVMO-congres

Op 22 november vond het jaarlijkse NVMO-congres plaats in Rotterdam. Ook hier verzorgde Pasemeco een workshop, ditmaal rondom palliatieve zorg en diversiteit. Workshopleider Judith Westen: “Deze workshop sloot mooi aan op de hoofdlezing, waar inclusiviteit centraal stond. Na een inleiding die door Pharos werd verzorgd, gingen deelnemers enthousiast met de toolbox aan de slag. Opvallend was dat velen aangaven hoe makkelijk ze het werken met de toolbox vonden.”

Studenten in gesprek met patiënt

Ook was er in Rotterdam een presentatieposter van Jolien Pieters, over onderwijs dat speciaal is ontwikkeld voor het coschap neurowetenschappen. Studenten gaan hierbij in gesprek met een patiënt met een chronische of levensbedreigende aandoening. In dit gesprek focust de student op de vier dimensies van ziek zijn – een cruciaal onderdeel van palliatieve zorg. Het doel van deze opdracht is om de student te leren communiceren met de patiënt over de vier dimensies van zorg en om inzicht te krijgen hoe de chronische of levensbedreigende aandoening of ziekte invloed heeft op het leven van de patiënt.