Waardevolle congresbijdragen NVMO 2018

Pasemeco leverde vorige week enkele waardevolle bijdragen aan het congres van de NVMO, waaronder een presentatie rondom het perspectief van de patiënt in medisch onderwijs.

Het jaarlijkse congres biedt een platform voor het bespreken van ontwikkelingen en innovaties op het gebied van medisch onderwijs. Onze projectleden presenteerden twee papers, één vanuit wetenschappelijke hoek, en één vanuit de onderwijspraktijk.

Patiëntgericht onderwijs? 

Een derde bijdrage was de posterpresentatie van Huriye Yaldiz (Radboud Universiteit) die als studentvertegenwoordiger bij Pasemeco betrokken is. Kunnen ervaringen van palliatieve patiënten en mantelzorgers richting geven aan onderwijs voor zorgprofessionals? De presentatie van Huriye leverde een levendige discussie op, waarbij we concludeerden dat bijvoorbeeld onderwijsframes als de CANMEDS minder geschikt zijn om het perspectief van de patiënt in onder te brengen. Iedere patiënt is uniek: ‘het’ patiëntenperspectief bestaat dus niet. En dat is van belang voor wie, zoals Pasemeco en de medische faculteiten, zoekt naar manieren om palliatieve zorg – waarin de patiënt centraal staat – in het medisch onderwijs te integreren.

NVMO congres

Meer informatie over het congres is te vinden op de website van de NVMO, de Nederlandse vereniging voor Medisch Onderwijs. 

> NVMO congres 2018

3862dd3a-c411-4563-b1ef-7a6530e4a883.JPG