Toolbox onderwijsmiddelen in gebruik

Zorg verlenen aan patiënten die niet meer beter worden hoort óók bij het arts-zijn. Maar hoe leren aankomend artsen dit in hun al overvolle curricula? 

Het Pasemeco team presenteert met trots de bètaversie van de toolbox. Deze online toolbox is een verzameling van ruim 170 multifunctioneel inzetbare leermiddelen, die helpen het onderwijs over palliatieve zorg te integreren in de basisopleidingen geneeskunde. Het doel is het ondersteunen van onderwijsprofessionals bij het voorbereiden van aankomend artsen op taken en verantwoordelijkheden in palliatieve zorg. 

Opzet

De toolbox is ingericht in zes (hoofd)onderwerpen:  communiceren, samenwerken, proactieve zorgplanning, symptoombestrijding, stervensfase en zelfzorg. De meeste onderwijsmaterialen en bronnen zijn vrij toegankelijk. Onderwijsprofessionals kunnen zelf de kwaliteit, bruikbaarheid en niveau van het materiaal beoordelen en, eventueel aangepast, naar eigen inzicht voor medisch onderwijs inzetten. 

Bètaversie

De toolbox is nog in bètaversie, ofwel nog volop in ontwikkeling. In de loop van 2019 en 2020 wordt de toolbox aangevuld met nieuw en bestaand onderwijsmateriaal over palliatieve zorg, waaronder simulatiepatiëntrollen, virtual patients, kennisclips en volledige lesmodules. Hierbij is expliciete aandacht voor onderwerpen waarvoor nog weinig leermiddelen beschikbaar zijn. Daarnaast willen we de toolbox met onderwijsprofessionals testen en verbeteren.