Toolbox ondergebracht bij Palliaweb

De Pasemeco toolbox heeft deze maand een nieuw thuis gekregen bij Palliaweb. Bovendien is ze samengevoegd met de toolbox van EDUPAL. Daarmee is een rijkdom aan onderwijsmateriaal over palliatieve zorg voor wo(+), hbo en mbo op één plek beschikbaar.

Voortgang ná 2020

Het Pasemeco project eindigt eind 2020. Tot dat moment blijven we met betrokken faculteiten werken aan palliatieve zorg in medisch onderwijs. Natuurlijk blijft het onderwijsmateriaal, dat met faculteiten is verzameld en ontwikkeld, ook ná 2020 toegankelijk. Het EDUPAL-project voert een vergelijkbare opdracht uit voor palliatieve zorg in mbo- en hbo-onderwijs voor verzorgenden en verpleegkundigen.

Onze partners Palliaweb en O2PZ dragen zorg voor het plaatsen van nieuw onderwijsmateriaal in de Palliaweb toolbox. O2PZ is als Palliantie-project verantwoordelijk voor het afstemmen en versterken van onderwijs over palliatieve zorg op alle niveaus - van mbo 2 tot aan wo+ en nascholing. Palliaweb is een platform voor en door professionals in de palliatieve zorg, een initiatief van PZNL.

Symposium HOOP: 8 oktober 2020

Voordat het Pasemeco project eindigt, komen we graag nog bij elkaar tijdens het symposium HOOP: Hulp bij Onderwijs over Palliatieve Zorg. Dit vindt plaats op 8 oktober in Utrecht. Nog niet aangemeld?   

> Informatie & aanmelden symposium HOOP  

Dankzij de verhuizing en samenvoeging van de toolboxen zorgen we er met onze partners Palliaweb en O2PZ  voor, dat onderwijs in palliatieve zorg de benodigde structurele ondersteuning en impulsen blijft krijgen.  

O2PZ en Pasemeco onderzoeken het komende half jaar hoe we vervolg kunnen geven aan de verdere ondersteuning aan faculteiten. Zodat onderwijs over palliatieve zorg in de curricula ook na afsluiting van het Pasemeco-project verder kan worden geïmplementeerd en versterkt.

Tot medio 2021 blijft de Pasemeco toolbox ook op het vertrouwde adres toegankelijk.