Projectresultaat: vaststelling EPA- lijst 

Wat wordt van een arts verwacht op het vlak van palliatieve zorg? En: hoe vertaal je dat naar  onderwijs? Activiteiten of taken die een arts moet kunnen uitvoeren, worden omschreven in EPA’s. 

Zorgvuldig proces

Voor de aansluiting van medisch onderwijs op de beroepspraktijk zijn EPA’s (Entrustable Professional Activities) essentieel. EPA’s geven aan, wat van basisartsen aan het einde van hun opleiding mag worden verwacht. Daarom hebben we vanuit Pasemeco een EPA-lijst opgesteld voor palliatieve zorg. Hierbij zijn we uitgegaan van Europese richtlijnen en de Nederlandse kennissynthese palliatieve zorg. Deze EPA-lijst is tot stand gekomen via een zorgvuldig proces van evaluatie en bijstelling, onder andere op basis van een Delphi studie en het Kwaliteitskader Palliatieve zorg (oktober 2017). De EPA-lijst vormt de fundering voor onderwijs in palliatieve zorg in de Nederlandse medische faculteiten. 

EPA-lijst 

De EPA-lijst palliatieve zorg voor basisartsen kunt u hier als .pdf-document downloaden.   

> EPA-lijst palliatieve zorg voor basisartsen

Betrokken professionals uit beroepspraktijk en onderwijs

De EPA-lijst had niet tot stand kunnen komen zonder medewerking van vele betrokkenen: experts in palliatieve zorg, basisartsen, verpleegkundigen , docenten, curriculum coördinatoren, en anderen. In een Delphi studie hebben zij de eindtermen voor het medisch basisonderwijs beoordeeld. Deze panelleden beoordeelden alle EPA’s met hun deeltaken unaniem als belangrijk. Over het niveau waarop basisartsen de EPA’s (en deeltaken) zouden moeten kunnen uitvoeren, is uitgebreid van gedachten gewisseld.

De Delphi-studie is in het voorjaar van 2018 afgerond. Zodra de resultaten ervan gepubliceerd zijn, volgt meer informatie.