Pasemeco bijdragen NVMO-congres 2018

Het jaarlijkse congres van de Nederlandse vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO) biedt een platform voor het bespreken van ontwikkelingen en innovaties op het gebied van medisch onderwijs. Ook dit jaar levert Pasemeco vanuit verschillende insteken een bijdrage: 

  • Vanuit de wetenschappelijke invalshoek presenteert drs. Jolien Pieters (Maastricht University) een praktijkpaper ‘Ontwikkeling en validatie van een EPA framework voor palliatieve zorg onderwijs in het medisch basis curriculum’.
  • Studente geneeskunde Huriye Yaldiz (Radboud Universiteit Nijmegen) verzorgt een posterpresentatie ‘Patiëntgerichte zorg door patiëntgericht onderwijs: kunnen ervaringen van palliatieve patiënten en mantelzorgers richting geven aan het onderwijs voor zorgprofessionals?’  
  • Vanuit de onderwijspraktijk tot slot presenteren Judith Westen en Franca Warmenhoven (projectleiders Pasemeco) een praktijkpaper ‘Onderwijs palliatieve op zorg op maat in bestaande curricula: twee voorbeelden’. 

Preconference workshop

Het congres vindt plaats op 15 en 16 november 2018. Een dag eerder, op 14 november, verzorgt Pasemeco een preconference workshop. Onder de naam ‘Palliatieve zorg in de basisopleiding’ maken deelnemers hier kennis met onderwijsmateriaal in de toolbox die Pasemeco ontwikkelt voor geneeskunde faculteiten in Nederland Ook onderzoeken we samen hoe deze onderwijsmaterialen flexibel en op maat kunnen worden geïntegreerd in de verschillende medische curricula. 

Deelnemen aan het congres?

Meer informatie over het congres en het preconference-programma vindt u in deze folder. Aanmelden voor de preconference en het congres kan via onderstaande link:

> NVMO-congres 2018

 

NVMO congres 2017 Ronde tafel 1.JPGRondetafelgesprekken tijdens het NVMO-congres van 2017.