Het NVMO congres


Op donderdag 16 en vrijdag 17 november hebben Franca Warmenhoven, Judith Westen en Jolien Pieters deelgenomen aan het jaarlijkse congres van de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs in Egmond aan zee. Zij presenteerden daar drie activiteiten uit naam van Pasemeco.

Ronde tafel


Op de donderdag hebben Judith en Franca, in samenwerking met Jan Pols, Debbie Jaarsma en Peter van Dijken van het UMCG, een ronde tafel georganiseerd over integratie van nieuwe onderwerpen in het medisch curriculum. Het was inspirerend om te horen hoe anderen in projecten omgaan met het integreren van 'hun' onderwerp. De gedeelde kennis en ervaring is verzameld, geordend en weer gedeeld met de deelnemers.

NVMO congres 2017 Ronde tafel 1.JPG

Death cafe

Death Cafe is een beweging die mensen aan moedigd om op een ongedwongen manier te praten over de dood  

>Lees meer over Death Cafe

Workshop

Op de vrijdag hebben Franca, Jolien en Judith een workshop georganiseerd waarin de deelnemers drie activerende werkvormen, waarin palliatieve zorg als casus diende, konden ervaren.

De werkvormen hadden elk een andere basiscompetentie als overstijgend leerdoel: samenwerken, omgaan met dilemma’s en reflecteren op eigen normen en waarden. Bij de eerste werkvorm oefenden de deelnemers in het samenwerken in een multidisciplinair team, dit doormiddel van het nabootsen van een MDO. De deelnemers oefenden in de tweede werkvorm, die was afgeleid van het moreel beraad, in het omgaan met dilemma’s rond het sterven. In de derde werkvorm, gebaseerd op het concept van “death café”, reflecteerden de deelnemers op eigen normen en waarden rond de dood.

Aan de hand van deze workshop hebben wij input ontvangen over welke aspecten goed en welke minder goed werken binnen deze werkvormen met betrekking tot palliatieve zorg onderwijs. Deze feedback wordt meegenomen bij het verder ontwikkelen van dit onderwijsmateriaal voor de Pasemeco Toolkit.

 

Posterpresentatie

Het congres werd op vrijdag afgesloten met een poster presentatie van Jolien over het studentenonderzoek. Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen hoe studenten tegen het huidige palliatieve zorg onderwijs kijken en wat zij missen binnen dit onderwijs. Ook is gekeken naar de zelfverzekerdheid en kennisniveau van deze studenten. De resultaten van dit onderzoek worden binnenkort gepubliceerd op de website.