Pasemeco afgerond

Het Pasemeco project is per december 2020 afgerond. Sinds de start in 2016 hebben experts in palliatieve zorg en onderwijs, beleidsmakers, docenten, studenten én patiënten hard gewerkt om ervoor te zorg dat palliatieve zorg de plek in het geneeskunde onderwijs krijgt die het verdient.

Resultaten 

Onderdeel van de projectresultaten zijn een lijst van beroepstaken voor artsen, de ontwikkeling van nieuw onderwijsmateriaal – van casuïstiek tot complete leerlijnen – en de verzameling en het beschikbaar stellen van nieuwe en bestaande materialen gedeeld in een toolbox. Dit en meer is gerealiseerd in nauwe samenwerking met faculteiten en vele andere betrokkenen. Al die inspanningen blijven uiteraard beschikbaar. Ook organiseerden we in 2020 nog een zeer geslaagd online symposium, waarbij kennisdeling centraal stond. 

Toolbox

Het aanbod aan onderwijsmateriaal dat we met faculteiten hebben verzameld en ontwikkeld is sinds juni 2020 te vinden in de Palliaweb toolbox. Palliaweb en O2PZ dragen samen zorg voor het updaten van bestaand onderwijsmateriaal in de toolbox. Daarnaast plaatsen zij er ook nieuwe onderwijsmaterialen in. O2PZ is als Palliantie-project tot in elk geval eind 2021 verantwoordelijk voor het afstemmen en versterken van onderwijs over palliatieve zorg op alle niveaus - van MBO 2 tot WO+ en nascholing. O2PZ geeft bovendien vervolg aan de ondersteuning aan faculteiten.

  • Heeft u vragen over de toolbox, dan kunt u terecht bij O2PZ en Palliaweb.
  • Voor advies en ondersteuning aan faculteiten kunt u terecht bij O2PZ.  
  • Heeft u nog vragen over het Pasemeco-project, dan kan dat via het contactformulier.  

 

Deze website blijft nog enige tijd online maar zal niet meer worden geactualiseerd. Dat geldt ook voor onze Linkedin-pagina.

Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het vlak van palliatieve zorg in het onderwijs, dan kan dat bijvoorbeeld via

 

Tot slot: dank u wel!

Alle projectleden hebben ervan genoten om met alle betrokkenen zo’n waardevol project te mogen uitvoeren. Dank aan iedereen voor de samenwerking en we hopen dat het goede werk de komende jaren op vele manieren wordt geïmplementeerd en voortgezet. 

Projectteam Pasemeco

kwaliteitvanleven.jpg