Onderzoek: 'Stervenszorg onderbelicht in medische opleiding'

Goede stervenszorg is onderbelicht in medische opleiding, stellen onderzoekers van de Leyden Academy on Vitality and Ageing in hun artikel 'End-of-life care in the Dutch medical curricula'.

“In Nederland overlijden jaarlijks ruim 100.000 mensen als gevolg van een ongeneeslijke ziekte of chronische aandoening. Palliatieve zorg hoort in het basiscurriculum omdat elke arts ermee te maken krijgt. We zijn erg blij met dit onderzoek, en met de aanbeveling om palliatieve zorg een steviger plek te geven in het Raamplan Artsenopleidingen,” stelt hoogleraar palliatieve zorg en Pasemeco-projectlid Marieke van den Beuken-van Everdingen. 

Meer lezen? 

Het artikel is in september 2018 gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Perspectives on Medical Education.

> Artikel 'End of life-care in the Dutch medical curricula'

Beschikbaarheid en uitwisseling van expertise en onderwijsmateriaal

Van den Beuken: “Noodzakelijk, nu en in de toekomst, is de beschikbaarheid en uitwisseling van expertise en goed onderwijsmateriaal. Vanuit Pasemeco hebben we samen met experts en professionals uit zorg en onderwijs een EPA-lijst opgesteld en middels een Delphi studie onderzocht. Die lijst geeft aan wat een arts aan het einde van de basisopleiding moet kunnen: gespecificeerde deeltaken rondom palliatieve zorg. Dit helpt curriculumcoördinatoren, beleidsmakers en docenten om beter beeld te krijgen van waar nog lacunes zijn." Bij het Pasemeco project zijn behalve professionals ook patiënten en studenten betrokken.

Toolbox

“Goede onderwijsmaterialen – nieuwe en bestaande – bieden wij alle geneeskundefaculteiten aan in de vorm van een toolbox. Deze ontwikkelen we zodanig dat universiteiten palliatieve zorg op maat kunnen inbedden in hun eigen curriculum, en zo kunnen voldoen aan de voorgestelde normen. ”