Onderzoek als basis voor pz-onderwijs

Interview met Jolien Pieters, promovenda en lid van het Pasemeco-projectteam.  

Palliatieve zorg in het onderwijs integreren: daar hoort ook onderzoek bij. In deze clip vertelt PhD-student Jolien Pieters over onder meer het Delphi-onderzoek waarin artsen, verpleegkundigen, curriculumcoördinatoren en experts in palliatieve zorg aangaven wat het onderwijs in palliatieve zorg volgens hen moet omvatten. Het resultaat is een EPA-lijst met taken die aan het einde van hun opleiding van basisartsen mogen worden verwacht. 

EPA-lijst

EPA's zijn 'Entrustable Professional Activities': taken die van basisartsen aan het eind van hun opleiding mogen worden verwacht. De EPA-lijst voor palliatieve zorg is het resultaat van een zorgvuldig proces van evaluatie en bijstelling, naast de Delphi-studie ook op basis van Europese richtlijnen en het Kwaliteitskader Palliatieve zorg (oktober 2017).   

> Hier downloadt u de EPA-lijst.