Klankbordgroep bijeenkomst 

Op 31 oktober is de klankbordgroep weer bij elkaar geweest. 
De resultaten van de eerste 16 maanden van Pasemeco zijn toegelicht en er is geken naar de volgende fase van het project en hoe de resultaten van het project ook geborgd kunnen blijven na afronding van Pasemeco.

Top- down en Bottom-up

We hebben uitgebreider gesproken over de wijze van werken. In de praktijk blijkt de combinatie van een Top-down aanpak en een Bottom-up aanpak het beste te werken. We kijken  met curriculumcoördinatoren naar de opbouw en plaats van palliatieve zorg in het medisch curriculum en we sluiten aan op de werkvloer bij de lokale initiatieven en enthousiaste docenten.
Als voorbereiding op de volgende fase waarin ontwikkeld onderwijs geïmplementeerd en getoetst moet worden hebben we met elkaar gebrainstormd over verschillende vormen van toetsing die bruikbaar kunnen zijn voor toetsing van vaardigheden en kennis op het gebied van palliatieve zorg.
Als derde aandachtspunt hebben we de klankbordgroep gevraagd met ons mee te denken over de duurzaamheid van de resultaten van het project.
We hopen alle klankbordgroepleden weer te treffen op 8 mei 2018