Kennisclip voor geneeskunde studenten

Een geanimeerde kennisclip over palliatieve zorg: één van de onderwijsmaterialen die Pasemeco ontwikkelt voor studenten geneeskunde. Het is onderdeel van een multifunctioneel inzetbare toolbox. Deze toolbox, die de projectgroep Pasemeco samen met en voor de Nederlandse geneeskunde faculteiten realiseert, is volledig gericht op palliatieve zorg. 

De kennisclip gaat onder meer in op fases, herkenbare patronen en specifieke kenmerken van palliatieve zorg. Het is de eerste van een reeks kennisclips en een voorbeeld van onderwijsmaterialen die onderdeel zijn (en worden) van de toolbox. De toolbox bevat deels bestaande materialen; waar nog lacunes zijn, ontwikkelt Pasemeco nieuwe materialen. Afhankelijk van de opbouw en signatuur van de curricula zijn de onderwijsmaterialen naar wens in te passen in de geneeskunde opleiding. Zo kan de kennisclip worden gebruikt als basismateriaal, eventueel samen met andere leermiddelen uit de toolbox. Doel is om authentiek leren over palliatieve zorg mogelijk te maken en studenten zo beter uit te rusten voor het begeleiden van palliatieve patiënten.

De inhoud van de kennisclip is gebaseerd op www.pallialine.nl. Hier is ook verdere informatie te vinden over palliatieve zorg.

 

Geciteerde bronnen

  • Pieters, J., Dolmans D.H.J.M., Verstegen D.M.L., Warmenhoven, F., Courtens A.M., van den Beuken-van Everdingen, M.H.J. (2019). Palliative care education in the undergraduate medical curricula: Students’ views on the importance of, their confidence in, and knowledge of palliative care. Manuscript submitted for publication.
  • Pieters, J., Dolmans D.H.J.M., van den Beuken-van Everdingen, M.H.J., Warmenhoven, F., Westen, J., Verstegen D.M.L. (2019). An EPA framework for palliative care in the undergraduate medical curriculum. In preparation. 

Noodzakelijk

Hoewel al in het Raamplan voor de artsenopleiding 2009 expliciet is opgenomen dat afgestudeerde artsen bekwaam zijn om palliatieve zorg te bieden, blijkt uit onderzoek dat goede stervenszorg in de medische opleiding onderbelicht is. Ook geven vijfde- en zesdejaars studenten zelf aan, benodigde kennis over palliatieve zorg te missen en zich niet competent te voelen om palliatieve zorg te verlenen. Hoogleraar palliatieve zorg Marieke van den Beuken – van Everdingen: “Noodzakelijk, nu en in de toekomst, is de beschikbaarheid en uitwisseling van expertise en goed onderwijsmateriaal.” 

EPA-lijst als vertrekpunt

Eerder ontwikkelde Pasemeco een EPA-lijst op basis van onder meer Europese richtlijnen, een Delphi studie en het Kwaliteitskader Palliatieve zorg. Deze lijst geeft de (deel)taken aan rond palliatieve zorg die van een arts aan het einde van de basisopleiding mogen worden verwacht en is daarmee een gedegen vertrekpunt voor onderwijs in palliatieve zorg in de medische faculteiten.