Handreiking voor online onderwijs

Pasemeco biedt artsen en docenten in het medisch onderwijs een handreiking met materialen op het vlak van palliatieve zorg die in het online onderwijs te gebruiken zijn.  

Online onderwijs 

Sinds de corona uitbraak zijn we allen geconfronteerd met een grote verandering in het onderwijs - naast uiteraard de inspanningen die in de zorg worden geleverd. Alle universiteiten ontwikkelen online onderwijs en bieden studenten dit aan. Om hierbij te ondersteunen hebben wij een handreiking opgesteld met reeds bestaande online materialen op het gebied van palliatieve zorg. De materialen variëren van e-learnings, en online filmpjes/kennisclips/hoorcolleges, tot zelfstudie-opdrachten.

handreiking online onderwijs palliatieve zorg voorbeeld

Handreiking online onderwijsmateriaal

De middelen in deze handreiking komen uit de Pasemeco toolbox voor medisch onderwijs. Ze zijn geselecteerd om hun meerwaarde en mogelijkheden voor onderwijs op afstand.  

> Handreiking online onderwijs palliatieve zorg

Beroepstaken palliatieve zorg

Alle materialen in de handreiking zijn geordend - zoals ook in de toolbox - volgens de beroepstaken palliatieve zorg voor de basisarts. Dit zijn de taken waarmee een basisarts te maken kan krijgen tijdens het dagelijks werk. Deze taken zijn gebaseerd op een Delphi studie onder artsen, verpleegkundigen en mensen betrokken bij het medisch onderwijs. Ook sluiten deze taken aan bij het  Kwaliteitskader Palliatieve zorg. 

Suggesties

Heeft u zelf of kent u nog onderwijs dat geschikt is voor de toolbox of deze handreiking, dat nog niet is opgenomen? Dan kunt u uw suggesties doorgeven via info@pasemco.nl.