In gesprek over laatste levensfase

Deze week vertelde minister De Jonge (volksgezondheid) in Trouw over de start van een voorlichtingscampagne rond ‘praten over het levenseinde’. "Het is ontzettend belangrijk dat we de dood de plek geven die hij verdient." 

Leerlijn communicatie en zingeving

In het interview stelt de minister onder meer dat het voor veel mensen moeilijk is om een gesprek te voeren over de laatste levensfase. Projectleider Franca Warmenhoven van Pasemeco: “En dat is natuurlijk ook moeilijk voor artsen. Gespreksvoering is daarom één van de onderwerpen waarvoor we vanuit Pasemeco onderwijsmateriaal voor de geneeskunde opleidingen ontwikkelen. Gesprekken in de laatste levensfase kunnen complex zijn. De arts moet zich niet alleen richten op pijnklachten en fysieke symptomen, maar stelt ook vragen als ‘wat vind je belangrijk in je leven’ en ‘wat zou je willen in die laatste fase?’. Door actief het gesprek hierover aan te gaan, kun je als arts de kwaliteit van leven én de kwaliteit van sterven voor je patiënt vergroten.”  

De onderwijsmaterialen rond communicatie en zingeving worden momenteel als leerlijn ontwikkeld en maken straks onderdeel uit van de toolbox van Pasemeco, waar alle Nederlandse geneeskunde opleidingen gebruik van kunnen maken. 

Campagne

De voorlichtingscampagne die het ministerie in juni 2019 is gestart heet 'Over palliatie zorg' en richt zich, behalve op het voeren van gesprekken, op zorg en hulp voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn (en hun naasten), en ondersteuning bij het maken van keuzes. 

> Campagne 'Over palliatieve zorg'