Geslaagd symposium HOOP 2020

Op 8 oktober 2020 vond het symposium HOOP: Hulp bij Onderwijs Over Palliatieve zorg plaats. Online, zodat artsen, docenten en andere betrokkenen bij het medisch onderwijs elkaar op veilige wijze konden ontmoeten en ervaringen konden uitwisselen.  

Leren van en met elkaar

Ondanks de drukte in de (online) symposium- en congresagenda vond een flinke groep geïnteresseerde mensen elkaar tijdens het symposium, en naast artsen (in opleiding), docenten, en onderwijs- en beleidsmakers sloten ook enkele gedreven studenten aan.

Tijdens de workshops deelden mensen vanuit verschillende faculteiten hoe je palliatieve zorg kunt integreren in de onderwijspraktijk: van nieuwe leerlijnen tot 'laaghangend fruit'. We oefenden een goed gesprek met een patiënt met beperkte gezondheidsvaardigheden en spraken over zingeving, het gebied waar de professional 'de mens' ontmoet. Ook was er een levendige paneldiscussie aan de hand van verschillende stellingen.

Deelnemers hebben inmiddels het verslag ontvangen. Wie er niet bij kon zijn of alsnog interesse heeft in het integreren van palliatieve zorg in het medisch onderwijs, kan het verslag hier downloaden

Als projectgroep kijken we terug op een levendig en boeiend symposium. 

Meer weten? 

Heeft u vragen over het Pasemeco-project of wenst u ondersteuning bij het implementeren en integreren van onderwijs over palliatieve zorg in uw curriculum? Neem dan gerust contact op met onze projectleiders:  

> E-mail voor meer informatie

Projectafsluiting eind 2020

Net zoals tot uiting kwam in de opzet en invulling van het symposium, hebben we in de afgelopen jaren samen met artsen, docenten, studenten, patiënten en andere betrokkenen hard gewerkt aan de integratie van palliatieve zorg in de geneeskunde opleidingen. Het Pasemeco-project stopt eind 2020,  maar we blijven leren van én met elkaar. Dit doen we onder meer met onze partners en 'opvolgers', waar het gaat om doorontwikkeling en behoud van de toolbox: Palliaweb en O2PZ.

Meer over de overdracht van de toolbox leest u hier.