Diversiteit en palliatieve zorg

Tijdens het NVMO congres 2019 in Rotterdam verzorgt Pasemeco samen met experts van Pharos en Radboudumc een workshop over diversiteit in palliatieve zorg. Hoe bereid je aankomend artsen hierop voor?

Mensen in hun laatste levensfase de zorg en ondersteuning bieden die bij hen past: via palliatieve zorg willen we dit bereiken. Pasemeco helpt onderwijsprofessionals om aankomend basisartsen hiervoor op te leiden. Maar wat betekent ‘passende zorg’ als de patiëntenpopulatie steeds diverser wordt?

NVMO congres in teken van inclusie

Het thema van het jaarcongres van de NVMO in 2019 is 'Van diversiteit naar inclusie, samen naar optimale zorg voor iedereen!'  

> NVMO Congres 2019 

Uitgaan van het individu

Palliatieve zorg gaat uit van het individu. De achtergrond van de patiënt bepaalt mede wat voor haar van belang is in de zorg. Sensitiviteit voor diverse achtergronden, zoals van mensen met een migratie-achtergrond, hoort hierbij. Juist in de palliatieve fase, waar zowel de fysieke alsook psychische, sociale en existentiële dimensies een grote rol spelen. 

Workshop: samen onderwijs ontwikkelen

In de workshop tijdens het NVMO congres, op vrijdag 22 november 2019, ontwikkelen we met deelnemers onderwijs dat hierop gericht is. We doen dit met materialen van Pharos, landelijk expertisecentrum dat werkt aan het terugdringen van gezondheidsverschillen, en met behulp van de Pasemeco toolbox. De workshop wordt verzorgd door Marieke van den Brand (Radboudumc), Gudule Boland (Pharos), Jimmy Frèrejean en Judith Westen (beiden Pasemeco).