Bijzonder praktijk hoogleraar palliatieve Geneeskunde

Sinds 1 augustus 2017 is Marieke van den Beuken aangesteld als bijzonder praktijk hoogleraar Palliatieve Geneeskunde aan het MUMC+.
Zij zegt hierover: 'De palliatieve Geneeskunde in Maastricht kenmerkt zich vanaf het begin in 1998 door een bottom-up benadering en samenwerking. Als kersverse hoogleraar ben ik blij en trots dat ik het gezicht naar buiten mag zijn van een team dat excelleert in zorg (direct aan de patiënt en adviserend naar collega’s), onderzoek (symptoombestrijding, advance care planning en identificeren palliatieve zorg behoefte) en natuurlijk onderwijs.'
Marieke is vanaf de start betrokken bij het Pasemeco project:

'Het Pasemeco project ligt mij na aan het hart: juist in de palliatieve fase wil je het als jonge arts goed doen: het helpt dan zeer wanneer kennis iets van je onzekerheid weg kan nemen.'

.