Marieke van den Beuken bijzonder hoogleraar 'Palliatieve Geneeskunde'

Eind 2017 is Marieke van den Beuken-van Everdingen benoemd tot bijzonder hoogleraar 'Palliatieve Geneeskunde' in de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences van Maastricht University. 

Oratie

In haar oratie gaf prof. dr. Van den Beuken-van Everdingen onder meer aan, waar we binnen het Pasemeco-project de komende periode aan werken: “het identificeren van de zwarte gaten en het ontwikkelen van een toolbox waaruit iedere faculteit kan putten om binnen het eigen curriculum op een structurele wijze de palliatieve zorg vorm te geven (....)”. 

Haar complete inaugurele rede is via deze link te lezen: 'Palliatieve Geneeskunde: vanzelfsprekend'.

benoemingmariekevandenbeuken.jpg