'Palliatieve zorg hoort in het curriculum'

Een arts moet nooit zeggen: ‘We kunnen niets meer voor u doen’. Dit is de ondertitel van een artikel in Medisch Contact, dat in augustus 2019 werd gepubliceerd. Het artikel gaat over de inbedding van palliatieve zorg in de geneeskunde curricula en over het Pasemeco-project.

spectrum van palliatieve zorg (via Pallialine.nl)

Auteurs

  • prof. dr. Marieke van den Beuken-van Everdingen, hoogleraar palliatieve geneeskunde Maastricht UMC+, lid Pasemeco projectgroep
  • prof. dr. Walther van Mook, internist/intensivist Maastricht UMC+, directeur Academie Medische Vervolgopleidingen
  • dr. Daniëlle Verstegen, onderwijskundige, programmadirecteur Master of Health Professions Education (UM), lid Pasemeco projectgroep
  • dr. Franca Warmenhoven, arts/onderzoeker, projectleider Pasemeco-project