Samenwerking met patiënten

Palliatieve zorg gaat over kwaliteit van leven. De enige die werkelijk kan beoordelen wat kwaliteit van leven is, is de patiënt zelf. Pasemeco wil borgen dat wat patiënten aangeven nodig te hebben daadwerkelijk onderdeel wordt van het onderwijs aan onze toekomstige artsen.

Pasemeco zoekt daarom expliciet samenwerking met patiënten en wordt daarbij ondersteund door het Palliantie-project Patiëntenparticipatie bij de projecten van palliantie. Het samenwerken met patiënten gebeurt op drie manieren:

 

Artsen weten niet hoe ze hierover moeten praten… en een heleboel patiënten weten dat ook niet…
Anonieme patiënt
Je moet je afvragen wat patiënten nodig hebben, maar je moet je ook afvragen wat artsen nodig hebben. Hoe kunnen artsen betrokken en open zijn in de zorg voor een palliatieve patiënt zonder dat ze zelf instorten?
Anonieme patiënt

1. Patiënten delen hun ervaringen

Palliatieve patiënten en hun naasten helpen door aan te geven wat zij belangrijk vinden in de palliatieve zorg. In samenwerking met onderzoekers van Zuyd Hogeschool interviewt Pasemeco patiënten en mantelzorgers. Zij delen persoonlijke ervaringen over de palliatieve zorg die zij ontvangen van verzorgenden, verpleegkundigen en artsen. Op die manier kan het onderwijs voor artsen beter afgestemd worden op de behoeften van patiënten en hun naasten.

2. Patiënten zijn permanent vertegenwoordigd

Het projectteam van Pasemeco wordt geadviseerd door een klankbordgroep. In die klankbordgroep hebben permanent twee patiënten of patiëntvertegenwoordigers zitting. Bij belangrijke besluiten geven zij gevraagd en ongevraagd advies aan het projectteam.

3. Patiënten beoordelen onderwijsmateriaal

Patiënten worden betrokken bij de ontwikkeling van onderwijsmaterialen voor geneeskundestudenten en beoordelen het materiaal. Er wordt hen bijvoorbeeld gevraagd of gebruikte casuïstiek realistisch en herkenbaar is.