Contact

Voor vragen over het Pasemeco-project kunt u vanaf 1 december 2020 terecht bij Danielle Verstegen, via het contactformulier

 

 

 

 

Projectteam

Evelien Neis, projectleider

Evelien Neis is gepromoveerd op de afdeling Chirurgie, Maastricht Universiteit, waar zij te maken had met patiënten in de terminale fase. Later faciliteerde zij als zorgmanager Zuid-Limburg de benodigde zorg naar wens van de patiënt in thuissituatie. Het afstemmen van de wensen en doelen met het zorgaanbod is wat haar aanspreekt. Daarnaast is zij reeds jaren actief in het (medisch) onderwijs als docente.

Juliette Parlevliet, projectleider

Juliette Parlevliet is klinisch geriater en specialist palliatieve zorg. Zij is gepromoveerd op onderzoek naar dementiescreening bij oudere migranten en op transmurale zorg. Ze maakt deel uit van het palliatieve team in het AUMC en is stafarts bij de landelijke cursus palliatieve zorg voor medisch specialisten. In het kader van haar senior kwalificatie onderwijs (SKO)-traject heeft zij tot doel palliatieve zorg in het geneeskunde curriculum aan de UvA te implementeren, waarbij het senior-projectleiderschap bij Pasemeco bijzonder goed aansluit.

Danielle Verstegen, onderwijskundige

Danielle Verstegen is gepromoveerd in de onderwijskunde en begeleidt vanuit de Universiteit Maastricht diverse projecten rond methoden van onderwijs, e-learning en probleemgestuurd onderwijs.

Gedurende de projectduur van Pasemeco werkten verschillende mensen mee. Projectleiders van het eerste uur zijn Franca Warmenhoven en Judith Westen:

  • Franca Warmenhoven was huisarts. Zij promoveerde op het onderwerp ‘Depression in palliative care’. Franca werkte ook bij de KU Leuven aan onderzoek en onderwijs over palliatieve zorg. Daarnaast is zij trainer en opleider in MBCT (mindfulness-based cognitive therapy).

  • Judith Westen was verpleeghuisarts en werkte als docent klinische vaardigheden en communicatievaardigheden aan het Erasmus MC. Judith werkt als coach voor co-assistenten aan het UMC Utrecht en heeft een eigen praktijk als Master Coach.

 

Daarnaast hebben aan het Pasemeco-project meegewerkt: 

  • Jolien Pieters, psychologe en promovenda. Zij voerde verschillende onderzoeken uit voor Pasemeco. In 2016 behaalde ze de master Neuropsychologie aan de Universiteit Maastricht. Ze heeft grote belangstelling voor medisch onderwijs.
  • Jimmy Frèrejean, universitair docent bij de Universiteit Maastricht. Hij houdt zich bezig met onderwijstaken en onderzoeksprojecten die te maken hebben met instructieontwerp voor complexe vaardigheden in het medisch onderwijs.
  • Annemie Courtens, coördinator palliatieve zorg van het Maastricht UMC+ en kwartiermaker van het Consortium Palliatieve Zorg Limburg en Zuidoost-Brabant. Zij houdt zich vooral bezig met zorginnovatie, onderzoek en onderwijs.

  • Diana Dolmans, hoogleraar innovatieve leeromgevingen bij de Universiteit Maastricht. Diana heeft expertise in probleemgestuurd onderwijs en onderwijsdesigns voor complexe taken.

  • Marieke van den Beuken, hoogleraar palliatieve geneeskunde. Zij werkt als internist en palliatieve zorgconsulent in het Maastricht UMC+.