Projectteam

Franca Warmenhoven, projectleider

Franca Warmenhoven was voorheen huisarts en heeft veel affiniteit met palliatieve zorg. Zij is gepromoveerd op het onderwerp ‘Depression in palliative care’. Franca werkt bij de KU Leuven waar zij onderzoek doet naar en onderwijs geeft over palliatieve zorg. Daarnaast is zij trainer en opleider in MBCT (mindfulness-based cognitive therapy).

Franca+Warmenhoven.jpg

Judith Westen, projectleider

Judith Westen was voorheen verpleeghuisarts en heeft veel affiniteit met palliatieve zorg. Judith werkte tien jaar als docent klinische vaardigheden en communicatievaardigheden aan het Erasmus MC en behaalde daar haar onderwijskwalificatie (BKO). Judith werkt als coach voor co-assistenten aan het UMC Utrecht en heeft een eigen praktijk als Master Coach.

IMG_1895_Judith.JPG

Jolien Pieters, promovenda

Jolien Pieters is psychologe. In 2016 behaalde ze de master Neuropsychologie aan de Universiteit Maastricht. Ze heeft grote belangstelling voor medisch onderwijs.

Jolien Pieters.jpg

Danielle Verstegen, onderwijskundige

Danielle Verstegen is gepromoveerd in de onderwijskunde en begeleidt vanuit de Universiteit Maastricht diverse projecten rond methoden van onderwijs, e-learning en probleemgestuurd onderwijs.

danielle_verstegen.jpg

Annemie Courtens, verplegingswetenschapper

Annemie Courtens is coördinator palliatieve zorg van het Maastricht UMC+ en kwartiermaker van het Consortium Palliatieve Zorg Limburg en Zuidoost-Brabant. Zij houdt zich vooral bezig met zorginnovatie, onderzoek en onderwijs.

Annemie Courtens.jpg

Diana Dolmans, hoogleraar innovatieve leeromgevingen

Diana Dolmans is hoogleraar innovatieve leeromgevingen bij de Universiteit Maastricht. Diana heeft expertise in probleemgestuurd onderwijs en onderwijsdesigns voor complexe taken.

Diana_Dolmans.jpeg

Marieke van den Beuken, hoogleraar palliatieve geneeskunde

Marieke van den Beuken is hoogleraar palliatieve geneeskunde. Zij werkt als internist en palliatieve zorgconsulent in het Maastricht UMC+.

marieke-beuken-van-den-everdingen.jpg