Klankbordgroep Pasemeco

Twee keer per jaar laat het Pasemeco-projectteam zich adviseren door een klankbordgroep waarin verschillende stakeholders vertegenwoordigd zijn: patiënten en patiëntvertegenwoordigers, geneeskundestudenten, coassistenten, experts in palliatieve zorg (artsen en verpleegkundigen) en onderwijskundigen. De projectvoortgang wordt besproken en de leden van de klankbordgroep kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven.