Betrokken medische faculteiten

De opleidingsdirecteuren van de acht Universitaire Medische Centra in Nederland tekenden in 2015 een intentieverklaring ter ondersteuning van het Pasemeco-project. Bij alle faculteiten worden docenten, artsen en onderwijsdeskundigen gezocht die samen met de projectgroep zorg dragen voor een passende uitvoering binnen het eigen curriculum.

Geneeskundeopleidingen in Nederland

 

In Nederland zijn acht geneeskundeopleidingen. De medische faculteiten die de geneeskundeopleidingen aanbieden, zijn elk enerzijds verbonden aan de lokale universiteit, anderzijds aan een universitair medisch centrum (UMC). De opleiding tot arts wordt in de bachelorfase grotendeels gevolgd aan de medische faculteit zelf. De masterfase (de co-schappen) wordt onder gedeelde verantwoordelijkheid van de faculteit en het ziekenhuis gevolgd in het UMC en de perifere ziekenhuizen in de regio. Onderwijs wordt enerzijds verzorgd door docenten in dienst bij de faculteit en anderzijds door artsen en specialisten van het UMC.