Adviesgroep

De adviesgroep van Pasemeco bestaat uit specialisten in de palliatieve zorg. Zij zijn veelal verbonden aan de onderwijsgroepen van de acht Expertisecentra Palliatieve Zorg (EPZ) die gekoppeld zijn aan de acht Nederlandse universitaire medische centra of aan het onderwijs in de palliatieve zorg. Zij zijn voor advies beschikbaar voor de projectgroep. Daarnaast zetten zijn hun netwerk in voor de opbouw van de community of practice. Een aantal van hen is daarnaast lid van de projectgroep of de klankbordgroep.

AMC UvA, Amsterdam

Hans Wartenberg, anesthesioloog en pijndeskundige, betrokken bij het onderwijs aan het AMC.

VU Medisch Centrum, Amsterdam

Jaap Gootjes, directeur hospice Kuria. Betrokken bij het onderwijs aan de VU. Bestuurslid van het EPZ van de VU.

UMC Groningen, Groningen

Jenske Geerling, verpleegkundig specialist betrokken bij het onderwijs aan het UMC Groningen voor bij- en nascholing van verpleegkundigen.

UMC Groningen, Groningen

Debbie Jaarsma, hoogleraar Onderzoek en Innovatie van Medisch Onderwijs.

UMC Groningen, Groningen

Jan Pols, Arts-onderwijskundige.

LUMC, Leiden

Els Roelofs, huisarts en betrokken bij het palliatieve zorgonderwijs van het LUMC (huisartsopleiding, basisartsen); kaderarts.

Maastricht UMC+, Maastricht

Annemie Courtens. Coördinator palliatieve zorg van het MUMC+ en kwartiermaker van het Consortium Palliatieve Zorg Limburg en Zuidoost-Brabant.

Radboud UMC, Nijmegen

Marieke van den Brand, klinisch geriater, voorzitter onderwijsgroep EPZ, betrokken bij het onderwijs aan het Radboud UMC.

Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam

Joost Jongen, anesthesioloog, betrokken bij het onderwijs aan het Erasmus MC.

UMC Utrecht, Utrecht

Ginette Hesselman, verpleegkundig specialist, betrokken bij het onderwijs in palliatieve zorg voor post-hbo verpleegkunde en bij het UMC Utrecht.