Achtergrond

Door de vergrijzing en het toenemend aantal mensen met een chronische ziekte zoals kanker, hartfalen, COPD en dementie wordt de vraag naar palliatieve zorg steeds groter. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaat ervan uit dat palliatieve zorg door reguliere, generalistische zorgverleners wordt gegeven. Iedere arts krijgt ermee te maken. Het is belangrijk dat palliatieve zorg vanaf het begin in de opleiding aan bod komt. Nu gebeurt dat te weinig en te gefragmenteerd. Bovendien zijn er niet genoeg docenten met expertise in palliatieve zorg.

Investeren in palliatieve zorg

 

Het Ministerie van VWS heeft ZonMw opdracht en middelen gegeven om het programma Palliantie uit te voeren. Dit programma heeft als doel de palliatieve zorg in Nederland in de volle breedte te versterken. Pasemeco heeft subsidie ontvangen om een toolbox te ontwikkelen met leermaterialen over palliatieve zorg voor studenten geneeskunde. Deze materialen kunnen op verschillende manieren gebruikt worden binnen de acht geneeskundeopleidingen in Nederland.

 

Artsenopleiding

Geneeskunde is van oudsher gericht op het gezond maken van zieke mensen (curatie) en het voorkomen van ziekten (preventie). ‘Mensen genezen’ is het beeld dat de meeste geneeskundestudenten hebben van het artsenvak. Het bepaalt vaak hun motivatie voor de studie. Dit beeld wordt tijdens de opleidingen versterkt door de - noodzakelijke - focus op kennis en vaardigheden inzake ziektebeelden, diagnostiek en behandeling. Ook in de samenleving is veel aandacht voor ontwikkelingen die kunnen leiden tot genezing van ziektes. De hoop is vanzelfsprekend gericht op gezonder en langer leven.

Maar als genezen niet kan

Veel mensen lijden echter aan een chronische ziekte die niet te genezen is. In Nederland overlijden jaarlijks ruim 100.000 mensen als gevolg van een ongeneeslijke ziekte of chronische aandoening. De medische zorg voor deze mensen rust meestal bij een arts. De zorg die de arts hen moet bieden, eventueel naast behandeling, is palliatieve zorg. Daarom is in het Raamplan voor de artsenopleiding 2009 expliciet opgenomen dat de juist afgestudeerde arts bekwaam is om chronisch en ongeneeslijk zieken te begeleiden en patiënten palliatieve zorg te bieden.