Symposium HOOP: Hulp bij Onderwijs Over Palliatieve zorg 

De dokters van morgen leren vandaag hoe zij straks patiënten kunnen helpen die niet meer genezen. Maar hoe ziet onderwijs over palliatieve zorg er eigenlijk uit? Hoe integreer je het in het bestaande medisch onderwijs? En wat kunnen wij als zorg- en onderwijsprofessionals van elkaar leren? 

HOOP: Hulp bij Onderwijs Over Palliatieve zorg 

Vanwege de coronarichtlijnen vond het symposium HOOP: Hulp bij Onderwijs Over Palliatieve zorg online plaats. Op donderdag 8 oktober 2020 deelden artsen, docenten, studenten en andere betrokkenen bij het medisch onderwijs met elkaar hun kennis en ervaringen.

Verschillende faculteiten deelden hoe je palliatieve zorg kunt integreren in de onderwijspraktijk: van nieuwe leerlijnen tot 'laaghangend fruit' ofwel eenvoudige aanpassingen in bestaand onderwijs. We oefenden een goed gesprek met een patiënt met beperkte gezondheidsvaardigheden en spraken over zingeving, het gebied waar de professional 'de mens' ontmoet. Ook was er een levendige paneldiscussie aan de hand van verschillende stellingen en spraken we met Palliaweb en O2PZ, partners van Pasemeco en 'opvolgers' waar het gaat om doorontwikkeling en behoud van de toolbox. 

In het verslag komen al deze onderwerpen én meer terug, inclusief tips voor verdere verdieping en inspiratie rondom onderwijs over palliatieve zorg. 

Download hier het verslag van het online symposium HOOP: Hulp bij Onderwijs over Palliatieve zorg van oktober 2020

klein beeld blauw.png

Samen met artsen, docenten, studenten, patiënten en andere betrokkenen is in de afgelopen jaren hard gewerkt aan de integratie van palliatieve zorg in de geneeskunde opleidingen. Het Pasemeco-project stopt eind 2020,  maar we blijven leren van én met elkaar. 

uit: Verslag Pasemeco-symposium HOOP, workshop Ruimte voor zingeving