Online symposium 8 oktober 2020 

De dokters van morgen leren vandaag hoe zij straks patiënten kunnen helpen die niet meer genezen. Maar hoe ziet onderwijs over palliatieve zorg er eigenlijk uit? Hoe integreer je het in het bestaande medisch onderwijs? En wat kunnen wij als zorg- en onderwijsprofessionals van elkaar leren? 

HOOP: Hulp bij Onderwijs Over Palliatieve zorg 

Vanwege de huidige coronarichtlijnen vindt het symposium HOOP: Hulp bij Onderwijs Over Palliatieve zorg online plaats. Hiermee willen we artsen en docenten – en andere betrokkenen bij het medisch onderwijs – ruimte bieden om op een veilige manier van en met elkaar te leren.

In het programma is volop aandacht voor het integreren van palliatieve zorg in de onderwijspraktijk: van leerlijn tot ‘laaghangend fruit’. Ook kijken we onder meer naar samenwerking tijdens en ná het Pasemeco-project. Het symposium vindt plaats van 14 tot circa 17.30 uur.

klein beeld blauw.png

Samen met artsen, docenten, studenten, patiënten en andere betrokkenen is in de afgelopen jaren hard gewerkt aan de integratie van palliatieve zorg in de geneeskunde opleidingen. Het Pasemeco-project stopt eind 2020,  maar we blijven leren van én met elkaar. 

Online programma 

Na een korte opening door het Pasemeco-team, gaan we uiteen in twee rondes van elk twee parallelle workshops. Je kunt in het aanmeldformulier hieronder aangeven, naar welke workshops je interesse uitgaat. We sluiten af met een panelgesprek waarin we vanuit verschillende perspectieven kijken waar we staan én hoe we verder willen.

14.00 – 14.25 

Korte opening en introductie

14.30 – 15.30 

Workshopronde 1 - Je kunt kiezen voor één van twee workshops:

 

 • Hoe integreer je palliatieve zorg in het curriculum?In deze workshop krijg je voorbeelden uit de praktijk van systematische integratie in curriculum, als keuzevak of longitudinaal.
 • Marieke van den Brand, internist/specialist palliatieve zorg Radboudumc
 • Judith Westen, arts, docent en coach UMC Utrecht 
 • Jimmy Frèrejean, onderwijskundige Universiteit Maastricht

 

 • Ruimte voor zingeving: hoe laat je zingeving aan bod komen in het medisch onderwijs? In deze workshop word je via interactieve oefeningen en praktijkvoorbeelden bewust gemaakt van het belang van de integratie van zingevingsaspecten in het onderwijs en de zorg voor patiënten in de palliatieve fase. Zingeving: daar waar de professional de 'hele mens' ontmoet. 
 • Annemie Courtens, coördinator expertisecentrum palliatieve zorg Maastricht UMC+
 • Esther Diederen, geestelijk verzorger Maastricht UMC+
 • Franca Warmenhoven, arts/onderzoeker Universiteit Maastricht

15.30 – 15.45 

Pauze

15.45 – 16.45 

Workshopronde 2 - Je kunt kiezen voor één van twee workshops:

 

 • Goed begrepen. Onderwijs over het informeren van – en samen beslissen met – patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden in de palliatieve zorg.
 • Gudule Boland, strategisch adviseur/projectleider Pharos

 

 • Laaghangend fruit: aandacht voor palliatieve zorg in bestaand onderwijs. Als docent kun je ook met kleine aanpassingen palliatieve zorg inpassen in je onderwijs: we bespreken voorbeelden als klinisch redeneren,  virtual patients en zorgstages. Ook ga je aan de slag met mogelijkheden binnen je eigen onderwijs.
 • Daniëlle Verstegen, onderwijskundige Universiteit Maastricht
 • Judith Westen, arts, docent en coach UMC Utrecht 
 • Evelien Neis, klinisch onderzoeker Universiteit Maastricht

16.45 – 17.30 

 

Panelgesprek ‘Perspectieven op palliatieve zorg in het onderwijs’

 

Panelgesprek met onder meer vertegenwoordigers vanuit PZNL, O2PZ, Pasemeco, en perspectieven vanuit studenten en docenten. Mét inbreng vanuit deelnemers aan het symposium.

Aanmelden 

Het symposium is bedoeld voor artsen en docenten in het medisch onderwijs, en anderen die betrokken zijn bij medisch onderwijs (wo, wo+) zoals onderwijsontwikkelaars, curriculumcoördinatoren en opleidingsmanagers.

Deelnemen aan het symposium is kosteloos en kan via het formulier hieronder: je ontvangt dan tijdig de links naar de online sessies via e-mail.

Heb je je al eerder aangemeld voor het symposium? Dan kun je alsnog in het aanmeldformulier je keuze voor de workshoprondes aangeven – je ontvangt dan tijdig de links naar de online sessies. Kun je alsnog niet, dan kun je je uitschrijven via een mailtje aan info@pasemeco.nl.

Online registreren voor het event.